Pintors

Treballem els Pintors en les seves facetes mes interessants, sovint utilitzant els suports que ells mateixos utilitzaven

Picasso
Picasso 1


Picasso 2


Pcasso 3


Picasso 4

Picasso 5

Picasso 6

Picasso 4


Picasso 5


Picasso 6


Van Gogh
Girasol


Plat girasol


Rajola Girasols








Mirò
Dona i Ocell


Miro 1

miro 2


miro 3


Dalí



Kandisnky











Aventurina -- Can Fusteret -- l'Ametlla del Vallès -- 08480 -- 669 334 662